Knivar med personlig gravyr

Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.

Historia

Kniven är ett av människans första handverktyg och användes tidigt både för att döda och slakta byten.

Till en början tillverkades knivar av skarpslipade benbitar och flintastenar, för att senare övergå till brons- och kopparredskap.

Den moderna kniven tillverkas idag vanligen av stål i olika legeringar, beroende på vilka egenskaper som önskas.

All världens människor äger i princip en kniv, och vi skulle vilja påstå att kniven idag är det viktigaste redskapet vi behöver i vår vardag.


Våra knivar

De knivar vi säljer består av 3 delar; knivblad, knivhandtag och knivslida, och varje del är noga utvald för sitt ändamål.

Våra knivblad består antingen av ett kolståls- eller ett rostfritt knivblad, och där verkar vi alla tycka olika i vad som är bäst eller mest praktiskt.

Vi skulle generellt vilja skilja på de två olika stålen genom några övergripande påståenden:

- Det rostfria bladet är väderbeständigt, och som namnet lovar så korroderar inte stålet vid kontakt med vatten. Bladet kommer alltså mest troligt hållas "shiny" länge.

- Ett rostfritt blad är i regel hårdare än kolstålsbladet och det kan upplevas som att det håller skärpan något längre.

- Kolstålsbladet kan upplevas enklare att slipa vasst, pga. att den är något mjukare.

- Hela det rostfria bladet är silvrigt till färgen, till skilland från kolstålsbladet där den oslipade delen är svart.

Knivhandtaget har egentligen två funktioner; ett ergonomiskt grepp för användaren och att se estetiskt tilltalande ut.

Enkelt sagt så är formen på handtaget slipat för att få ett så bra grepp som möjligt vid användandet, och här kan våra önskemål skilja sig åt beroende på vilken typ av kniv vi använder.

Till exempel så kan köks- och jaktknivshandtaget skilja sig mycket åt, liksom en barnkniv försedd med fingerskydd.

Våra handtag är till största del tillverkade av masurbjörk och renhorn, med inslag av läder och metall.

Masurbjörk är relativt hårt trä, som egentligen är en tillväxtdefekt på vanlig vårtbjörk. Träfiberna hos masur går åt olika håll och växer in i varandra, vilket ger en flammig och skimrande effekt vid slipning. Träet blir även mer kompakt och lämpar sig bättre till bränngravering.

Renhornet är väldigt hårt och innehåller inte alls lika mycket märg som till exempel hjort-, älg- och rådjurshorn, och är ofta väldigt vitt till färgen.

Märg i sig är ett problem för hållbarheten då porositeten gör att väta och smuts lätt tar sig in i materialet, och poröst material är nästintill omöjligt att bränngravera på.

Knivslidorna är sydda i brunt- eller svartfärgat läder och måttanpassat för varje kniv, allt för att få en så bra passform som möjligt.

Läder som naturmaterial är otroligt slitstarkt och motståndskraftigt, och går med enkla medel både att laga och bearbeta.

Button label
1 av 6